Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO DECORATORE.PL

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.decoratore.pl (dalej „Decoratore.pl”) stanowi własność Krzysztofa Sordyla, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Decoratore Krzysztof Sordyl”, ul. Zielona 24, 43-354 Czaniec, NIP 5512285132, REGON: 242919141, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl) pod numerem 5512285132. Decoratore.pl posiada rachunek bankowy w PKO BANK POLSKI S.A Oddział w Bielsku Białej: Właściciel rachunku: DECORATORE Krzysztof Sordyl, Ul. Zielona 24, 43-354 Czaniec Nr rachunku: 39 1440 1185 0000 0000 1692 3044. Kontakt: tel. 531 771 366, e-mail: sklep@decoratore.pl
a) Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.decoratore.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych) lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski - zwaną dalej "Klientem" lub „Kupującym".
b) Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w sklepie decoratore.pl  bądź poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
c) Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.
d) Zawartość Sklepu Internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.
e) Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie zostanie wysłane.
f) Zamówienia poprzez stronę internetową www.decoratore.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
g) Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
h) Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej Sklepu Internetowego Decoratore.pl.

 

2. Potwierdzenie zamówienia


2.1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu w celu weryfikacji rzetelności złożonego zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
2.2. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia lub w przypadku braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 7 dni roboczych od dnia zamówienia towaru w sklepie Decoratore.pl
2.3. W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w statusie „Spodziewana dostawa”, Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym do 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym.
2.4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży), procedury rozpatrywania reklamacji oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży).
2.5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.


3. Formy płatności


3.1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:
a) PRZY ODBIORZE  lub KURIEROWI ZA POBRANIEM - Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. Za płatność za pobraniem pobierana jest opłata w wysokości 10zł.
b) PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY - Klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego, który jest podany w momencie składania zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.
c) KARTĄ KREDYTOWĄ, PAYPAL I E-PRZELEWEM za pośrednictwem Dotpay.pl. Za płatności kartą kredytową, PayPal oraz za pośrednictwem DotPay pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 3% wartości zamówienia.
3.2. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane bez powiadamiania Klienta o zaistniałym fakcie.


4. Dostawa towaru/Koszty Dostawy


4.1. Prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski.
4.2. Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów dostawy znajduje się poniżej.
4.3. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
4.4. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".
4.5. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
4.6. Zamówione towary dostarczane są bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia
4.7. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest dla jednego produktu, według wartości wyższej.
4.8. Odbiór osobisty możliwy z magazynu znajdującego się na ulicy 3 Maja 32, 32-650 Kęty.                                                                                                                                                          

4.9. Koszt odbioru przesyłek:

a) Przesyłka kurierska o wadzie do 30kg – 18zł
b) Przesyłka kurierska za pobraniem do 30kg – 28zł

Koszt przesyłki za produkty o wartości powyżej 300zł jest GRATIS z wyłączeniem przesyłki za pobraniem, kiedy sklep Decoratore.pl pobiera opłatę 10zł.
UWAGA! - Przesyłki mebli i oświetlenia(wysoko gabarytowe) są wycenianie indywidualnie po otrzymaniu zamówienia. Klient dokonuje przelewu po wcześniejszym potwierdzeniu kosztu dostawy w sklepie internetowym Decoratore.pl.
4.10. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone do 5000 zł.


5. Prawo do odstąpienia od umowy


5.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
5.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
5.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep Internetowy Decoratore.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: Decoratore Krzysztof Sordyl, 43-354 Czaniec, ul. Zielona 24, adres poczty elektronicznej: sklep@decoratore.pl
5.4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy Decoratore.pl  zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy Decoratore.pl  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy Decoratore.pl  został poinformowany przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5.7. Sklep Internetowy Decoratore.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.8. Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: Decoratore Krzysztof Sordyl, ul. 3Maja 32a, 32-650 Kęty w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Sklepu Internetowego Decoratore.pl Sp. z o.o.. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
5.9. Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.
5.10. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5.11. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu wysłany, a wraz z produktem zwrócić wszelkie otrzymane dodatki, gratisy, instrukcje użytkowana itp.
5.12. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.


6. Rękojmia


6.1. Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.
6.2. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).
6.3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi, jednak nie jest to obowiązkowe.


7. Ochrona danych osobowych


7.1. Decoratore.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).
7.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w Sklepie Internetowym Decoratore.pl.
7.3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.
7.4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień oraz - jeśli Klient wyrazi na to zgodę w sposób określony w poprzednim punkcie - informowania o oferowanych przez Decoratore.pl produktach.
7.5. Administratorem danych osobowych Klientów jest Krzysztof Sordyl, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Decoratore Krzysztof Sordyl”, ul. Zielona 24, 43-354 Czaniec, NIP 5512285132, REGON: 242919141, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl) pod numerem 5512285132.
7.6. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
7.7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Decoratore.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

 

8. Postanowienia końcowe

8.1. Integralną częścią niniejszego regulaminu są również informacje zawarte w zakładce Reklamacje i zwroty.
8.2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym począwszy od dnia 25 grudnia 2014r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl